© 2024 Mediplanner . Anton en Lorna Heijnen van Rensburg .
Mediplanner.nl
Enneagram Het enneagram is een eeuwenoud model dat in het Grieks negen (ennea) en punt (gramma) betekent. Het is een dynamische cirkel die negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. In reactie op de wereld en de mensen om ons heen hebben we in onze jeugd een bepaalde 'overlevings' strategie opgebouwd. Dit kan al in de wieg ontstaan. Vaak is die wereld niet wat we er van verwacht hadden. De strategie die u opbouwt is op dat moment voor u de beste strategie. Deze strategie kan gedurende uw jeugd een succesvolle strategie zijn. Dit kan echter op volwassen leeftijd minder doeltreffend en effectief blijken te zijn. Zelfs staat dit gedrag u soms in de weg. Er worden immers op dit moment andere eisen in en aan het leven gesteld dan toen we jong waren. Het kan zijn dat u verslaafd bent aan uw typische strategie. Of dat u vastzit aan uw manier van doen zonder dat u daar erg in hebt. Dit kan op den duur zeer uitputtend zijn en tot psychische of lichamelijke klachten leiden. Om dit te ontdekken kan het enneagram-consult uitkomst bieden. De strategie die u kiest bepaalt namelijk het enneagram-type. Dit ennea-type bepaalt in grote lijnen hoe u primair op de wereld reageert. Het enneatype beschrijft uw drijfveren, toont uw kwaliteiten maar ook uw schaduwkanten. Van ieder enneatype bezit u karaktertrekken, maar één enneatype springt eruit. Alle negen enneatypen verschillen onderling. Binnen ieder enneatype is geen mens gelijk maar is ieder mens uniek. Er zijn 9 enneatypen. Welk type bent u?  Type 1: de perfectionist (hervormer, de wereldverbeteraar) Type 2: de helper (gever, de ondersteuner) Type 3: de presteerder (motivator, statuszoeker, de succesvolle werker, de acteur, scorer) Type 4: de individualist (romanticus, kunstenaar, verdieper) Type 5: de waarnemer (onderzoeker, denker) Type 6: de loyalist (de duivels advocaat, vragensteller) Type 7: de optimist (levensgenieter, enthousiasteling, generalist, vernieuwer) Type 8: de leider (baas, bepaler) Type 9: de bemiddelaar (vredestichter) Voor wie is een enngram geschikt? Het enneagram consult is toepasbaar indien u last heeft van RSI, burnout, stress, overwerktheid, slaapstoornissen, onverklaarbare vermoeidheid, onverwerkte problemen, depressieve gevoelens, problemen met omgangsvormen, aanpassingsproblemen of als u vastzit in uw gedrag. Kortom, heeft u moeite met het uiten van uw gevoelens of dit in overeenstemming te brengen met uw gedrag, dan zou Enneagram Coaching interessant voor u kunnen zijn. Het is ook interessant voor mensen die meer willen leren of weten over het enneagram of over de psyche in het algemeen. Het enneagram maakt u bewust van uw (onbewuste) drijfveren en angsten. Het maakt u bewust van uw blinde vlekken en valkuilen. Het enneagram leert u om  los te maken van die drijfveren. Het enneagram leert u om de andere types te herkennen waardoor u de andere types beter begrijpt. Hierdoor zal u toleranter in het leven staan. Het enneagram leert u beter om te gaan met de wereld en de mensen om u heen.Het enneagram nodigt u uit om je bewust te worden van uzelf en het leven te leiden dat u 'echt' wilt leiden. Het biedt nieuwe keuzevrijheden en laat u weer vrij bewegen. Het enneagram geeft u de kans om uzelf te worden. Consult In het eerste van twee consulten (van elk een uur) wordt middels een vraaggesprek blootgelegd welk enneagram-type bij u hoort. Vervolgens wordt in het vervolgconsult besproken wat hiervan de betekenis is en de consequenties van het zijn van dat type. Daarnaast worden richtlijnen gegeven hoe om te gaan met uw type aanduiding. N.B. Het enneagram-consult tracht richting te geven en oplossingen te zoeken voor een aantal problemen die liggen op het vlak van de activiteiten van het dagelijks leven. Echter is het enneagram geen vervanging van de psychiatrie of bedoeld als psychotherapie. Voor ernstige psychiatrische aandoeningen verwijzen wij u naar de professionele instanties.

Enkele reacties na Enneagram behandeling

“Zo. Dat verklaart een hoop!” “Nooit geweten dat ik een bemiddelaar ben”” “Nu begrijp ik waarom ik altijd dingen “regel”.” “Ik ben altijd al stil geweest. Ik ben een waarnemer. Nu snap ik het en mijn vrouw ook” “Altijd vragen en beren op de weg. Een pure Loyalist dus. Leuk als je daar na 53 jaar achterkomt” “Goed in mijn werk en niet bij te houden. Ook die jonkies niet. Creatief en de optimale optimist”
Home Fysiotherapie Gespecialiseerd in... Emotionele Vrijheids Technieken EFT Ennagram-coaching Contact Ennagram-coaching